"Investícia do vzdelania prináša najlepšie úroky."                                                            

    - Benjamin Franklin