NÁMETY

Vážené kolegyne a vážení kolegovia,

radi by sme od vás získali námety na témy, ktoré by vás zaujímali prediskutovať si vrámci odborného podujatia. Podeľte sa s nami o vaše postrehy, ktoré ste nadobudli počas výkonu správcovskej činnosti a my ich začleníme do odborného podujatia veriac, že spoločná komunikácia nám uľahčí neľahký výkon našej činnosti.

Vopred ďakujeme za cenné rady.