POZVÁNKA

Pozývame Vás na akreditované školenie informačného systému registra úpadcov, ktoré sa uskutoční :

                                   25.09.2020 KOŠICE, Hotel Ambassador, Hlavná 101, Košice


Za účasť na odbornom seminári/webinári správca získa 6 kreditných bodov.

Spoločne s autormi, vývojármi, správcami a dodávateľmi podpory Informačného systému Registra úpadcov (ISRÚ) sme vytvorili školiteľský projekt, počas ktorého Vám vysvetlia a predvedú prácu s registrom. Ako účastníci si budete môcť v praxi vyskúšať všetky funkcionality systému registra úpadcov a opýtať sa na čokoľvek, čo Vás o tomto systéme zaujíma.

PROGRAM:

1. Register úpadcov

a) Predstavenie základnej funkcionality (lehoty, poverené osoby, priradené konania)

b) Vysvetlenie došlých podaní v konkurznej veci

2. Prihlasovanie pohľadávok

a) Vytváranie pohľadávky z už prijatého podania na základe prihlášky pohľadávky (súhrnnej, zabezpečenej, zástupca veriteľa...)

b) Import prihlášok pohľadávok (všeobecná, zabezpečená)

c) Práca s pohľadávkami, ako napríklad vyznačenie popretia, ukončenie prihlasovania pohľadávok, prieskum pohľadávok, zistenie pohľadávok

3. Premietnutie zistených pohľadávok (počet hlasov na každé zistené euro) k veriteľom v rámci ich hlasovania na SCHV a práca v kolónke "Schôdze" (vypĺňanie ich hlasov, priraďovanie a podobne)

4. PPP a ich evidencia

5. Zisťovanie majetku

6. Odpublikovanie z RU na OV

Prednášať budú: Ing. Mgr. Róbert Havlát a JUDr. Vojtech Agner

Počas seminára bude priestor na otvorenú diskusiu, otázky a odpovede. Budeme radi, ak nám na e-mailovú adresu info@iovz.sk pošlete už teraz Vaše otázky a podnety, ktoré Vás v súvislosti s konkurznými konaniami zaujímajú.

Časový rozsah: 08:00 hod. - 16:00 hod. Registrácia účastníkov seminára bude od 07:30 hod. do 08:00 hod.

Účastnícky poplatok:

65,00 Eur online prístup/webinár (v cene je zahrnuté organizačné a technické zabezpečenie, náklady lektora, materiály pre účastníkov)

80,00 Eur osobná účasť na seminári (v cene je zahrnuté okrem organizačného a technického zabezpečenia, nákladov lektora a materiálov pre účastníkov, aj občerstvenie počas celého dňa, vrátane obedového menu )

Ak máte záujem zúčastniť sa seminára, je potrebné čím skôr potvrdiť Vašu účasť vyplnením formulára v časti hlavného menu "PRIHLÁŠKA" (alebo kliknutím tu) a uhradiť zálohovú faktúru, ktorú Vám po obdržaní prihlášky zašleme na mailovú adresu uvedenú v prihláške. Účastnícky poplatok sa uhrádza na číslo účtu SK44 8330 0000 0024 0147 6025, s uvedením VS: číslo správcu ako fyzickej osoby. V prihláške nezabudnite uviesť, v ktorom meste sa plánujete školenia zúčastniť a či máte záujem o seminár alebo webinár.

Presné technické podmienky, vrátane prihlasovacích údajov na webinár Vám budú doručené na Vašu e-mailovú adresu pár dní pred konaním webinára.

Ohľadne Vašich ďalších otázok týkajúcich sa podujatia sa neváhajte informovať tiež telefonicky na tel. č. 0903 202 486 Mgr. Marianna Líšková, alebo 0915 837 788 Mgr. Ing. Jana Hurinová.


Situáciu ohľadne šírenia ochorenia COVID-19 nepretržite sledujeme a v prípade, že sa nebude môcť uskutočniť seminár s osobnou účasťou z dôvodu nariadenia vlády SR, garantujeme Vám vrátenie účastníckeho poplatku v plnej výške.

Tešíme sa na Vašu účasť!