PRIHLÁŠKA

na účasť na odbornom seminári

dňa 22.07.2020 v Žiline, Palace Hotel Polom, P.O. Hviezdoslava 22.