PRIHLÁŠKA

na účasť na odbornom seminári / webinár