PRIHLÁŠKA

na účasť na odborný seminár

dňa 20.02.2020 v Banskej Bystrici, Hotel Dixon, Švermova 32